Industry: School

The children have made costumes that will focus on Technology and Renewable Energy in the Future.

 

 

Gaelscoil an Eiscir Riada
Cluain Calga,
An Tulach Mhór,
Co. Uíbh Fháilí.

Fón: 057 - 9352058
Faics: 057 - 9352126
Ríomhphoist: eiscirriada@eircom.net

gaelscoil
Agree